Emma Meissner (SE)

Operettsångare, skådespelare, filmare. Född 1866, bortgången 1942. Duo med Rosa Grünberg i en av de första filmerna inspelad utomhus med sceneriet som fond (“Skilda tiders danser”, 1909).

1866 - 1942

Bostonvalsen “Amerikaminnen” till filmen med samma namn var komponerad av Emma Meissner och Rosa Grünberg, och titeln syftade på den konsertturné som artisterna tillsammans genomfört i USA år 1907. Åtminstone vid förhandsvisningen av filmen framfördes musiken av en orkester under Hjalmar Meissners ledning. Något synkronljud på grammofon har inte beledsagat filmen. Filmen fick stor spridning och annonserades över hela landet med en flerspaltig annons, där texten flankerades av medaljongporträtt på de två stjärnorna.

“Den producerande biografen” Apollo i Stockholm hade vid denna tid inlett samarbete med Templarordens stockholmsdistrikt, som under sommaren blev dess formella ägare. Templarna ägde tidigare en annan biograflokal, som nu gick under namnet Nya London (senare Centralbiografen). Fotografen Walfrid Bergström var ordförande i templarnas ungdomsorganisation och föreståndare för Nya London. Han skulle något senare bli föreståndare också för Apollo. Även en annan pionjärfilmare återfinns tidigt bland de ansvariga för templarnas biografer, nämligen Erik Dahlberg. Koreografen Josephine Gullberg var sedan 1915 balettmästarinna på de Ranfftska teatrarna.

“En originalbild af synnerligen lyckadt slag (-). Det är en hiskligt lång bild, men, som sagdt, synnerligen lyckad, klar och tydlig, samt i duktigt stort format. En bild, som verkligen hedrar sin fotograf och förvisso skall draga mycket folk samt desslikes rikta öfriga biografägares blick på fördelen att vara så lokala som möjligt i valet af nya bilder.” (Ali i StT)

“De båda populära skådespelerskorna Emma Meissner och Rosa Grünberg ha låtit biograffilmen föreviga den dans de inöfvat och under allmänt och välförtjänt bifall utförde på Pressens karneval för någon tid sedan ‘Den glada ankan’. Numret utgjorde då aftonens clou och kommer helt säkert att nu på London-biografen, Bryggaregatan 5, bli programmets största lockelse. (-) Aldrig visste jag, att boston kunde göras så omväxlande, med så många trefliga turer och olika ‘gångarter’. Det var emellertid mycket vackert och trefligt.
Bilden är ytterst väl lyckad, dansen graciös, och de båda damerna, ja, dem känna ju förut alla så väl, att man ej behöfver närmare påpeka deras alla älskvärda egenskaper. Och så blef det ljust i salongen och vi kommo alla öfverens om att det var ganska godt, det vi fått skåda.” (Foto i StD)

Basic info

Main profession: Director
Born: 1866
Died: 1942
Active: 1908-1962

Filmography

Musik:
Amerikaminnen (1908)

Skådespelare:
Lili (1903?)
Den glada änkan (1907)
Amerikaminnen (1908)
Skilda tiders danser (1909)
Filmdrottningen (1913)
Hemslavinnor (1923)
Falska miljonären (1931)
Vi som går köksvägen (1932)
Eva går ombord (1934)
Intermezzo (1936)
Familjen Andersson (1937)
Pappas pojke (1937)
Sara lär sig folkvett (1937)
Stackars Ferdinand (1941)
Fåfängans marknad (1962)
Minns Ni? (1993)

Read more about the films at Svensk Filmdatabas (SE)

I would like to . . .

    ContactChange or add informationGet in touch with us

    Note:

    Nordic Women in Film treats any personal data submitted in the form according to GDPR regulations. Should these not be your own data, you are responsible for informing the person in question about processing of their data. Read more about our Privacy Policy here.

    Search in:
    Professional Directory or Articles