Elsa Brita Marcussen (NO)

Svensk-norsk filmrecensent. Född 1919 i Stockholm, bortgången 2006. Använde signaturen Chat.

1919 - 2006

Elsa Brita Marcussen var under åren 1937-1943 framträdande filmkritiker under signaturen Chat i dagstidningen Social-Demokraten. Efter kriget flyttade hon till Norge.

Det som kännetecknade henne som kritiker var en resonerande hållning, närmast ett essäistiskt förhållningssätt. Hon var politiskt radikal och vidgade gärna sina recensioners ramar till att innefatta politiska och ekonomiska perspektiv. Det var ett förhållningssätt som hon energiskt försvarade i sin på den studiehandledningspräglade boken “Film” (1951). Där utslungade hon också sitt anatema över tankar som redan då fanns att betygsätta filmer med stjärnor eller liknande, något som senare skulle bli regel. Hennes mening var att ett konstverk -vare sig det gäller film, litteratur eller konst – inte kan stängas in i så enkla kategorier.

I Norge blev hon en viktig person inom norsk film, både på den administrativa sidan och i sin roll som kritiker. Bland hennes olika uppdrag kan nämnas sekreterare i Kirke- och undervisningsdepartementet 1949-1951, hon satt i styrelsen för kulturhotellet Voksenåsen och var ordförande för Norsk filmkritikerlag 1963-1966 och 1986-1990, samt kinosjef och kulturkonsulent i Eidsvoll 1973-1977. Hon ledde Norsk Filmsamfunn 1951-1961, Norsk Barnefilmnemnd 1960-1981, Skolekinoutvalget 1982-1985. Internationellt var hon president för International Centre of Films for Children 1963-1971. Som jounalist var hon redaktör för tidskriften Filmdebatt 1951-1956, redaktör för Filmrevyen i NRK Radio, kritiker i Arbeiderbladet och Film og Kino.
Som ett exempel på hennes polemiska skärpa kan nämnas texten “Förslöande filmpropaganda – hymner till ytligheten” (ursprungligen tryckt i fackförbundstidningen Beklädnadsfolket 1944 och omtryckt i Andersson/Bjärlund/Erikssons antologi “Motbilder. Svensk socialistisk filmkritik” 1978). I den går hon hårt åt den del av Hollywoodfilmen som inte intresserar sig för den vanliga människans livsbetingelser. Som några ljus i mörkret nämner hon samtidigt King Vidor, Frank Capra, William Wyler och faktiskt även John Ford för hans filmatisering av John Steinbecks “Vredens druvor”. Den egna vreden över sakernas tillstånd som Marcussen visar i texten känns fortfarande som en frisk fläkt sjuttio år senare.

Gunder Andersson (2014)

Basic info

Main profession: Journalist/Film Critic
Born: 1919
Died: 2006
Active: 1944-1985

Filmography

Manus:
Vi ska ha barn (1948)
Vi är en miljon (1945)
Per Albin regerar (1942)

Read more about the films at Svensk Filmdatabas (SE)

Video

Vi ska ha barn (1948) – Informationsfilm med manus av Elsa Brita Marcussen

Awards

Elsa Brita Marcussen belönades under sin långa bana med en rad internationella hederspriser, speciellt bör kanske nämnas den franska Médaille d’Argent de la Jeunesse et des Sports.

I would like to . . .

    ContactChange or add informationGet in touch with us

    Note:

    Nordic Women in Film treats any personal data submitted in the form according to GDPR regulations. Should these not be your own data, you are responsible for informing the person in question about processing of their data. Read more about our Privacy Policy here.

    Search in:
    Professional Directory or Articles