Bitten Linge (NO)

Pedagog. Født i 1937. Har utgitt bøker om filmkunnskap og filmforståelse beregnet på skoleverket.

Bitten Linge ble lektor ved Molde videregående skole i1964 og arbeidet her til hun gikk av med pensjon i 2004. Her var hennes kollega Per Amdam en foregangsmann innenfor bruk av film i skolen.

Hun var en av tre på laget som representerte Møre og Romsdal i Zoom, Pål Bang-Hansens gjettelek om film på NRK fjernsyn i 1982. Laget vant og gjentok suksessen i landskamp med Danmark.

I 1985 fikk hun opprettet film som valgfag ved Molde gymnas og underviste i film her til 2003. Hun kom inn som styremedlem i Kommunale Kinematografers Landsforbund i 1985, og ble medlem av Statens skolefilmutvalg da dette ble opprettet i 1987. Her var hun leder 1995-2003.

Hun laget et hefte som het Film i religionsundervisningen (1986). Sammen med Jostein Sæbøe og Vidar Vatne laget hun deretter heftet Film i videregående skole (1987), som ble produsert av Rådet for videregående opplæring og Norsk kino- og filmfond. Heftet inneholdt omtaler av ti spillefilmer, norske og utenlandske, med undervisningsopplegg for elever i videregående skole.

Sammen med filmanmelderen Gudmund Hummelvoll og administratoren og læreren Nils Klevjer Aas skrev hun boken Levende bilder (1988), en innføring i filmkunnskap beregnet på skoleverket. Hun har laget en lang rekke filmstudieark og lærerveiledninger om enkeltfilmer til skolebruk.

Linges utgivelser var viktige i en tid hvor filmvitenskap stadig hadde en relativt beskjeden plass i norske akademiske miljøer. Hun holdt foredrag i nesten alle landets fylker om bruk av spillefilm i undervisningen, og var blant annet gjesteforeleser ved NTNU. Hun har også en periode vært filmanmelder i Romsdals budstikke.

Hun avsluttet sin politiske karriere i 2003 etter nesten 30 år som politiker for Arbeiderpartiet i Molde, blant annet som varaordfører. Her har hun blant annet vært styreleder i Kunstforeningen og styreleder og Bjørnsonambassadør ved Bjørnsonfestivalen. Hun har sittet i styret for Sparebanken Møre og var distriktsleder i Røde Kors i Møre og Romsdal 2004-2015.

Trond Olav Svendsen

Basic info

Main profession: Author
Born: 1937
Active: 1982-

Published works

Levende bilder, sakprosa, Cappelen 1988 (med Gudmund Hummelvoll og Nils Klevjer Aas)
Film i videregående skole, sakprosa, 1987 (med Jostein Sæbøe og Vidar Vatne)

I would like to . . .

    ContactChange or add informationGet in touch with us

    Note:

    Nordic Women in Film treats any personal data submitted in the form according to GDPR regulations. Should these not be your own data, you are responsible for informing the person in question about processing of their data. Read more about our Privacy Policy here.

    Search in:
    Professional Directory or Articles