Sex = makt!

– Jag vill klä av sexet, göra en reklamfilm för intimitet utan krav. Det säger Fanni Metelius som gjort långfilmsregidebut (och spelar huvudroll) med Hjärtat.

Filmen handlar om Mika och Tesfai. De flyttar ihop, men snabbt avtar Tesfais sexlust. Mika, en stark självständig kvinna, börjar klandra sig själv, hon skäms och anpassar sig till vad hon tror är Tesfais vilja.

– Jag har alltid varit intresserad av relationer, hur makt förflyttas och förändrar, säger Fanni Metelius. Jag vill beskriva hur sex också är ett maktmedel i den mellanmänskliga relationen, precis som i resten av samhället. Exploateringen av sex finns överallt, men bilderna har så lite med verkligheten att göra. Vi tar efter bilder, vilket gör att vi aktivt deltar i att rekonstruera den kommersiella bilden av vad sex är, inte bara i form av könsroller utan i alla strukturella förtryck. Ju mindre du identifierar dig med andra, desto sjukare saker kan du tillåta att de utsätts för. Att känna för andra kroppar är ett vapen mot fascism och förtryck.

Det är ingen självbiografisk film, men vissa delar är självupplevda. Idén kom när Metelius själv blev sexuellt avvisad under längre tid och inte hittade några bilder att spegla sig i.

– Jag förstod att här behövs nya bilder, säger hon. Det är så mycket skam och normer kring sexualitet, det finns ett glapp mellan vad man lär ut till unga och vad de sedan upplever – fullt av prestige och prestationskrav. Jag vill överbrygga det glappet.

Hon ser en tydlig dynamik mellan sexuell frigörelse och konservativa strömningar. Att så fort vi börjar närma oss en mer kravlös och maktbefriad sexualitet så kommer nykonservativa krafter som vill ta ett steg tillbaka – på såväl 1930-talet som 1970-talet.

-Det känns som om vi är där igen – parallellt med feminism och hbtq-rörelser har vi nu en högerextremism över hela Europa som hatar frigörelsen.

Vad har överraskat dig?

-Hur många som känner igen sig. Jag blir ledsen över hur cementerade könsrollerna är, att många tjejer ändå har ett språk för det här medan killarna är språklösa. Det finns många lager av skam, skuld och rädsla som man skulle vilja bryta ner.

-Jag hoppas att filmen kan synliggöra rolltagandet. Intimitet och sexlust kan inte uppstå ur krav och prestation, jag vill visa att känslorna finns överallt – från solen mot din hud till att hålla i en bebis eller bara sitta och titta på en film med någon. Så, ja, jag vill att det blir en reklamfilm för att göra sig själv glad utan konsumtion.

 

Tidigare publicerad i Swedish Film # 1 2015

  • Author Niklas Wahllöf

Search in:
Professional Directory or Articles