Petra Bauer (SE)

Filmare, konstnär och forskare. Född 1970 i Stockholm. Professor i fri konst med inriktning rörlig bild vid Kungliga Konsthögskolan.

Petra Bauers verk har visats på museer och festivaler runt om i världen, exempelvis vid Bard College Annandale-on-Hudson New York, Kadist Art Foundation i Paris, Frankfurter Kunstverein, CAC Vilnius, Kunsthalle Nurnberg, Stadtgalerie Kiel, Casino Luxemburg och Tallinn Art Hall.

2003 examinerades Petra Bauer från Malmö Konsthögskola. 2007-2010 studerade hon filmvetenskap vid Stockholms Universitet, där hon också tidigare studerat 1991-1995. Sedan oktober 2016 är hon professor vid Kungliga Konsthögskolan, i fri konst med inriktning rörlig bild.

Petra Bauer disputerade i september 2016 med avhandlingen “Sisters! Making Films, Doing Politics,” vid Konstfack. Det är ett konstnärligt forskningsprojekt kring perspektiv, potential och problem kring film som politisk handling. Forskningen är i flera aspekter gränsöverskridande, både till ämne och tillvägagångssätt. Avhandlingen baserades huvudsakligen på några av 1970-talets feministiska, filmskapande kollektiv i Storbritannien, utifrån ambitionen att överbygga den upplevda klyftan mellan estetik och politik, som hon anser inte går att särskilja. Fokus för Bauers forskning var den egna filmproduktionen Sisters!, skapad tillsammans med den feministiska organisationen Southall Black Sisters, hemmahörande i London. Bauer blev med beröm godkänd efter opponeringen, utförd av Annie Fletcher, chefscurator vid van Abbemuseet i Eindhoven, där Petra Bauer tidigare också ställt ut.

Avhandlingen handlade om såväl Bauers egna erfarenheter av att göra politiska filmer som om själva filmmediets politiska implikationer – vilket även varit ett tema för Bauers utställningar, tillsammans med frågor om aktivism och feminism. Vid den 56:e upplagan (2015) av Venedigs konstbiennal deltog Bauer i huvudutställningen med verket En morgonbris (som senare kom att heta Kvinnor i kamp), med grundmaterial bestående av historiska fotografier och affischer ur Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek som berättar om kvinnors kamp för sina rättigheter i Sverige vid 1900-talets början.

Freya Kilander (2017)

Konstprojekt i urval av Petra Bauer:
ME YOU US THEM (Petra Bauer, 2010, archival films and material)
Subject: What Women Want (Petra Bauer, 2014, posters, archival texts and images from the magazine Morgonbris)
A Morning Breeze (Petra Bauer, 2015, commissioned by the 56th Venice Biennale, posters and photographs)

Basic info

Main profession: Director
Born: 1970
Active: 1997-

Filmography

Regi:
Femton noll tre nittonde januari två tusen sexton (2024)
Workers! (2019)
And all is yet to be done (2015)
Rehearsals (2015)
Choreography for the Giants (2013)
En ömsesidig sak (2012)
Sisters! (2011)
Conversations: Stina Lundberg Dabrowski meets Petra Bauer (2010)
Read the Masks. Tradition Is Not Given (2009)
Rana (2007)
Resistance (2007)
Der Fall Joseph (2003)
Till en pappa (1997)

Manus:
Femton noll tre nittonde januari två tusen sexton (2024)
Workers! (2019)
And all is yet to be done (2015)
Rehearsals (2015)
Choreography for the Giants (2013)
En ömsesidig sak (2012)
Sisters! (2011)
Conversations: Stina Lundberg Dabrowski meets Petra Bauer (2010)
Read the Masks. Tradition Is Not Given (2009)
Der Fall Joseph (2003)
Till en pappa (1997)

Producent:
En ömsesidig sak (2012)

Read more about the films at Svensk Filmdatabas (SE)

Awards

2008 Bo Widerberg-stipendiet

I would like to . . .

    ContactChange or add informationGet in touch with us

    Note:

    Nordic Women in Film treats any personal data submitted in the form according to GDPR regulations. Should these not be your own data, you are responsible for informing the person in question about processing of their data. Read more about our Privacy Policy here.

    Search in:
    Professional Directory or Articles