Lene Løken (NO)

Journalist og direktør. Født i 1947, død 2020. Har vært journalist, bystyremedlem og statssekretær, og var direktør for bransjeorganisasjonen Film & Kino 1993-2014.

1947 - 2020

Lene Løken (eg. Sigrun Helene) tok eksamen på Norges Journalisthøyskole i 1968 og begynte som journalist i avisen Varden samme år. Hun viderutdannet seg til cand.mag ved Universitetet i Oslo. Senere arbeidet hun i flere medier, blant annet som redaksjonssekretær i ukebladet Alle Kvinner og som journalist i Aftenposten og Vårt Land.

Lene Løken var kommunalrådssekretær og gruppesekretær for Arbeiderpartiets bystyregruppe, og deretter statssekretær ved Statsministerens kontor under Gro Harlem Brundtland 1990-1992 og i Kulturdepartementet under Åse Kleveland 1992-1993.

Hun har vært medlem av Oslo bystyre og Oslo skolestyre, og har sittet i en rekke styrer og råd, blant annet i flere regjeringsoppnevnte utvalg. Hun har vært styreleder for Den norske Filmfestivalen.

Løken var 1993-2014 administrerende direktør for bransjeorganisasjonen Film & Kino. Mens hun hadde denne stillingen ledet hun det såkalte Løkenutvalget, som ble nedsatt av kulturminister Trond Giske i oktober 2007 for å foreta en gjennomgang av de ulike støtteordningene og strukturene på kulturområdet. Utvalget leverte sin sluttrapport 5. juni 2008.

I over 25 år har hun vært aktiv i styret for Den Norske Turistforening og DNT Oslo.

Bent Kvalvik

Basic info

Main profession: CEO
Born: 1947
Died: 2020
Active: 1968-

I would like to . . .

    ContactChange or add informationGet in touch with us

    Note:

    Nordic Women in Film treats any personal data submitted in the form according to GDPR regulations. Should these not be your own data, you are responsible for informing the person in question about processing of their data. Read more about our Privacy Policy here.

    Search in:
    Professional Directory or Articles