Leiken Vogt (NO)

Filmpedagog og script. Født i 1920, død i 2014. Var en pionér innenfor filmopplæring i Norge, arbeidet som script på flere norske spillefilmer fra 1953 til 1959.

1920 - 2014

Leiken Vogt ble født i London, og het egentlig Marie Leigh Vogt, men vokste opp i Oslo. Faren Diderich Hegermann Lund og moren Daisy, født Vogt, skilte seg i 1921. Faren var ingeniør og u-hjelpspionér. Moren var lærer på Ruseløkka skole i Oslo til hun ble pensjonist i 1959. Leiken benyttet seg resten av livet av morens etternavn, og hun fikk samme fornavn og kallenavn som morens søster Leiken Vogt (1895-1963).

Leiken Vogt tok eksamen artium på engelsklinjen på Hegdehaugen skole i 1939 og studerte ved Universitetet i Oslo. Som stud.filol. fikk hun publisert en kronikk i Morgenbladet i juli 1945 med tittelen «Reformforslag for den høyere skole». Der foreslo hun å innføre en forsøksskole som var bygget på elevene ansvarbevissthet og selvstendig arbeid. Hun mente at ansvaret delvis burde flyttes fra læreren til eleven, og at eleven burde få sjansen til å bruke mer tid og konsentrasjon på de enkelte fagene. Forslaget inkluderte også noen nye fag. Året etter gjentok hun de samme ideene i en artikkel med tittelen «Et forsøk på reform av den høgre skolen» i tidsskriftet Den høgre Skolen nr. 6 i april 1946. Hennes pedagogiske ideer møtte interesse blant flere fagfolk i skolen, og på Foss skole i Oslo ble hennes pedagogiske planer igangsatt på et forsøksstadium for skoleåret 1947-1948 i 3. klasse engelsk.

Omtrent samtidig utviklet Leiken Vogt en sterk interesse for filmmediet. Hun verdsatte filmen som kunst og ønsket å formidle kunnskap om film på mange forskjellige områder, ikke minst ved å undervise i film. Hun var student i blant annet kunsthistorie ved Universitet i Oslo. Hun studerte filmens historie, egenart og virkemidler. Hun deltok på den første filmskolen i Oslo i 1947, og begynte å publisere artikler om film i flere aviser og tidsskrifter. Hun medvirket til å øke interessen for bruk av film i undervisningen. Hun utvidet sin pedagogiske plan fra årene før med å forelese i filmundervisning i forsøksklassen på Foss skole i 1948 og i 1949, angivelig det første forsøket på filmundervisning i skolen i Norge.

Leiken Vogt økte etter hvert sitt engasjement innenfor opplysningsarbeid om film og filmkunnskap, både som kritiker, debattant og pedagog. Hun skrev artikler om film, filmkritikk og filmpedagogisk arbeid, hun var involvert i Oslo filmcirkel, som hadde som formål å sette film under debatt, deltok i Studentenes friundervisning, holdt fordrag i Folkeakademiet og ble en av initiativtagerne til Norsk filmsamfunn. Hun reiste rundt om i landet og holdt foredrag om film. Hun var også med og startet en filmklubb på Ruseløkka skole høsten 1955 sammen med andre engasjerte filmpedagoger. Det var en klubb for å lære barn og unge om film og filmens virkemidler. Medlemmene så filmene på Oslos kinoer. Tidligere hadde det blitt gitt filmundervisning på skolen som fritidstiltak, og Leiken Vogt lagde pedagogisk opplegg for undervisningen på skolen i noen år framover. I 1955 var hun i en periode i Storbitannia for å studere filmkunnskapsundervisning.

I tillegg til sin virksomhet som filmformidler og pedagog startet Leiken Vogt også med praktisk filmarbeid som «scriptgirl» i 1953. Fram til 1959 jobbet hun i denne fagfunksjonen med rundt ti-femten spillefilmer, samtidig som hun drev med sitt filmpedagogiske arbeid. Hun skrev også manuskripter til kortfilmer og undervisningsfilmer.

Hun ble ansatt i NRK Fjernsynet på slutten av 1950-tallet, altså før de regulære fjernsynssendingene startet. Hun var med som script på en del tidlige sendinger, men utvidet sitt yrkesområde i NRK til å jobbe som produksjonsassistent og programansvarlig. Etter hvert skrev hun også manus til en rekke programmer innen historie, kunst og religion. Serien Aargang 1880-1886 hadde hun programansvar for, og hun skrev manus til noen av årgangene.

Hun jobbet i NRK fram til hun ble pensjonist, men fortsatte opplysningsarbeidet knyttet til film også etter det.

Øivind Hanche

Basic info

Main profession: Continuity/Script Supervisor
Born: 1920
Died: 2014
Active: 1945-1959

Filmography

Script:
Brudebuketten (1953)
Troll i ord (1954)
Kasserer Jensen (1954)
Portrettet (1954)
Kontakt! (1956)
Stevnemøte med glemte år (1957)
På slaget åtte (1957)
Selv om de er små (1957)
Hete septemberdager (1959)
5 loddrett (1959)
Ugler i mosen (1959)
Manus:
Takk for at du kom (1958)
Skolefrokost (1959)
Columbi egg til skolemat (ca. 1962)
Pipervika (ca. 1977)

I would like to . . .

    ContactChange or add informationGet in touch with us

    Note:

    Nordic Women in Film treats any personal data submitted in the form according to GDPR regulations. Should these not be your own data, you are responsible for informing the person in question about processing of their data. Read more about our Privacy Policy here.

    Search in:
    Professional Directory or Articles