Gabrielle Ringertz (SE)

Författare och översättare. Född Gabrielle Monique Johns 1863 i Stockholm, död 1945. Pseudonym Monica Bang.

Uppgifterna om Gabrielle Ringertz är knapphändiga. Hon var född 1863 och gifte sig 1890 med en officer, som avancerade till överste. Våren 1917 utlyste Hasselbladfilm, Georg af Klercker med Svenska Bio konkurrerade bolag i Göteborg, en manuskripttävlan. 250 bidrag kom in, men resultaten motsvarade inte förväntningarna. Inget förstapris delades ut, men ett andrapris delades mellan en hovrättsnotarie Berglund och överstinnan Ringertz.

Den förres manuskript blev aldrig inspelat, men på hösten lät af Klercker sin mångårige assistent Manne Göthson ta sig an Ringertz’ manuskript, som blev till filmen Storstadsfaror, med tidens främsta stjärna Mary Johnson i huvudrollen. Det var en för af Klercker-epoken typisk melodram om unga flickor som hamnar i olyckliga omständigheter i storstaden, men som här räddas av Frälsningsarmén och en från USA nu hemvändande och förmögen barndomsvän. Kyrkbröllop i konfirmationskyrkan som slutackord.

Kritiken noterade det behjärtansvärda sociala budskapet men var i övrigt sval mot såväl regi som manuskript. Något mer filmmanus blev det inte, men det hände att Ringertz benämnde sig författare och troligen skrev hon också noveller för olika veckotidningar, ibland under signaturen Monica Bang.

Bengt Forslund (2015)

Reds tillägg:
Ur en artikel om Gabrielle Ringertz i tidskriften Idun (årg. 14, nr. 3, 1901), framgår att hon var direktris och värdinna vid den svenska paviljongen på 1900 års världsutställning i Paris. Hon beskrivs i härligt översvallande ordalag: ”De af våra läsare, som blefvo i tillfälle att besöka utställningen, hafva förvisso utan undantag gjort fru Ringertz’ personliga bekantskap, där hon, själfva outtröttligheten, sommaren igenom höll vakt i vår paviljong, varande på en gång de vetgiriges encyklopedi, de skådelystnas ciceron, de språksvagas räddande parlör, de tröttas hvila och för de af pariserlifvets larmande yttringar förvirrade en uppmuntrande vän.”

Släkten på faderns sida kom från Tyskland, och på moderns sida från Frankrike. Själv reste Ringertz, enligt artikeln, på ”många och långa vistelser utomlands” vilka ska ha väckt ett intresse för språkstudier. Vid 20 års ålder, år 1883, tog hon filosofie kandidatexamen med högsta betyg i nyeuropeisk linguistik och modern litteratur. Hon arbetade efter det med såväl språkundervisning som översättning av utländsk litteratur till svenska och svensk litteratur till franska. Bland de författare vars verk hon översatt till svenska kan nämnas Marcel Prévost och Fergus Hume. Hon översatte även stycken av Selma Lagerlöf för den franska marknaden.

(2022)

Basic info

Main professions: Author, Screenwriter
Born: 1863
Died: 1945
Active: 1902-1939

Filmography

Manus:
Storstadsfaror (1918)

Read more about the films at Svensk Filmdatabas (SE)

Published works

Virgines (Ljus, 1902) (under pseudonymen Monica Bang)
Offereld (Geber, 1904) (under pseudonymen Monica Bang)
Inkräkterska [roman] (Bonnier, 1910)
Sojourn for young ladies at different bathing resorts and other places in France … under the management of M:me Gabrielle Ringertz (1924)
Från min balkong i Madrid (Hökerberg, 1931)
Mina vänner irländarna (Hökerberg, 1933)
Cyrnos: medelhavsstämningar (Hökerberg, 1935)
Havets land: Bretagne (Medén, 1936)
Guds barnbarn (Medén, 1936) (under pseudonymen Monica Bang)
På vita vägar i Provence (Bonnier, 1939)

Awards

Delat andrapris i Hasselblads Fotografiskas stora manuskriptpristävling 1917 med manuskriptet till filmen Storstadsfaror (för vars manus hon är krediterad).

I would like to . . .

    ContactChange or add informationGet in touch with us

    Note:

    Nordic Women in Film treats any personal data submitted in the form according to GDPR regulations. Should these not be your own data, you are responsible for informing the person in question about processing of their data. Read more about our Privacy Policy here.

    Search in:
    Professional Directory or Articles