Nya fynd i Mai Zetterlings arkiv

Fotografier från filminspelningar, filmkopior och påbörjade manus till en mängd projekt. Mai Zetterlings efterlämnade papper och arbetsmaterial gås nu igenom av Filminstitutets arkivarier.  

Mai Zetterling bodde under delar av året fram till sin död 1994 i sydfranska Ardèche, i en gammal ruin som hon kärleksfullt restaurerat till en ganska magnifik bostad. Vid hennes död donerade sonen Louis Lemkow, professor i miljövetenskap vid Barcelonas universitet, en stor del av Mai Zetterlings bibliotek och arbetspapper till Filminstitutet. 20 år senare var filmaren och journalisten Lena Jordebo i Frankrike och gjorde research för sin dokumentär Regissören – en film om Mai Zetterling, och kunde då på plats konstatera att det fortfarande fanns kvar mycket material av intresse.

Våren 2016 åkte Krister Collin, bildarkivarie på Filminstitutet, till Mai Zetterlings hus för att titta närmare på regissörens efterlämnade material.
-Hon hade bland annat sedan 40-talet sparat alla Agnes von Krusenstjernas böcker, fyllda med markeringar och personliga kommentarer.
Fascinationen för von Krusenstjernas romaner och tematik räckte livet ut och avsatte två av hennes bästa filmer – debuten Älskande par 1964 och Amorosa 1986, Zetterlings sista film i Sverige.

I donationen finns också flera kartonger med bilder från filminspelningar, arbetsböcker och dagböcker.
-Mai Zetterling saknade verkligen inte idéer, säger Krister Collin. Här finns massor med utkast till filmer – somliga just som utkast, andra som halvfärdiga manus – eller kanske bara en titel.

Filminstitutet förfogar redan över en hel del material kring och om Mai Zetterling i sina samlingar, framförallt den stora donationen efter hennes död, men också genom depositioner av Mai Zetterlings fotograf, Rune Ericson, som hon samarbetade med alltsedan Nattlek 1966.
-Men det är ändå mycket unikt material som kommer till och som bildarkivarie var det extra roligt att hitta fotografen Beata Bergströms bilder från inspelningen av den feministiska filmen We Have Many Names (Vi har många namn) från 1976.

I samlingen finns också filmkopior på Mai Zetterlings bidrag till serien Cities, där kända regissörer ombads porträttera ”sina” städer – Mai Zetterling’s Stockholm, hennes legendariska kortfilm War Game och tv-dokumentären Of Seals and Men, om säljakt på Grönland från 1979 (läs artikel av Mariah Larsson och Anna Westerståhl Stenport: Läs mer här).

-Förutom filmvetaren Mariah Larsson (författare till ”Skenet som bedrog: Mai Zetterling och det svenska sextiotalet”) som hjälpt oss att identifiera delar av materialet så har ingen forskare tittat på det ännu, säger Krister Collin. Det finns nog ett och annat att hämta här!

  • Author Jannike Åhlund

Search in:
Professional Directory or Articles