Tillgänglighetsredogörelse

Hur tillgänglig är webbplatsen?
Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga, men vi arbetar löpande med att identifiera och åtgärda dessa brister.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du behöver innehåll från nordicwomeninfilm.com inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

skicka e-post till registrator@filminstitutet.se
ring 08-665 11 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet
Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Brister i digital tillgänglighet
Tills vidare redovisar vi brister på ett övergripande plan och allt eftersom brister för respektive digital tjänst eller kanal, oavsett om den är nyutvecklad eller av äldre karaktär. För närvarande uppfyller vår webbplats och våra digitala tjänster delvis lagkravet för digital tillgänglighet.

Vi är medvetna om att vi inte uppfyller alla kriterier i WCAG på webbplatsen, inklusive våra digitala tjänster, inom följande områden:

Teknik
Webstandarder och kod som inte validerar till WCAG-standarder.
Interaktionselement som inte går att nå via tangentbordsnavigering.
Möjligheten att få hela gränssnittet uppläst.

Pedagogik
Vissa bilder kan delvis sakna information.

Search in:
Professional Directory or Articles