Rut Hillarp (SE)

Filmregissör, författare och läroverkslärare. Född i Lund, 1914, bortgången 2003. Verksam mellan åren 1949 – 1970.

Rut Hillarp har en given plats i den svenska litterära efterkrigsmodernismen där hon framträdde med såväl diktsamlingar som romaner, präglade av en erotisk bildvärld och mytologiska mönster. Efter några decenniers tystnad som författare återkom hon på 1980-talet som poet, nu experimenterande med fotografier och fotomontage i anslutning till poesin. Mindre känt är att hennes visuella och expressiva fantasi också kom till uttryck i några experimentfilmer vilka tillkom i samarbete med den rumänske fotografen och filmaren Mihail Livada, vars betydelse för svensk experimentfilm är svår att överskatta. Tillsammans gjorde de 1949 Det underbara mötet, en associativ fantasi om ett kärleksmöte. Trots de tekniska begränsningarna lyckades här Hillarp bildsätta den starka sensualism som är kärnan i hennes lyriska skapande. När Svensk experimentfilmstudio – sedermera Arbetsgruppen för film – bildades 1950 fortsatte Hillarp med De vita händerna (1950), som liksom föregångaren var inspelad på smalfilm. De vita händerna – där förutom Livada också några av Hillarps diktarkolleger medverkade – är en omdiktning av Tristan och Isolde där arkaiserande bildelement följer varandra. Filmen vann pris som Årets smalfilm 1950 och är ett av de mer kända verken från den svenska experimentfilmens 1950-tal. Hillarp framträdde sedan inte offentligt som filmare förrän 1970 med collagefilmen Vart vill du rida hän? som bygger på en dikt av Karl Vennberg.

Birgitta Holm – som var en nära vän med Rut Hillarp – gav 2011 ut hennes dagböcker samt en monografi, “Rut Hillarp: Poet och erotiskt geni”. Där dokumenteras hennes fascination för filmen och hennes komplicerade relation med den undflyende Livada, och där passerar också andra gestalter revy från den svenska experimentfilmens outforskade historia, från Eivor Burbeck till Jean-Clarence Lambert.

Lars Gustaf Andersson (2012)

Basic info

Main profession: Director
Born: 1914
Died: 2003
Active: 1949-1970

Filmography

Regi:
Vart vill du rida hän? (1970)
De vita händerna : En dikt utan ord (1950)
Det underbara mötet (1949)

Manus:
De vita händerna : En dikt utan ord (1950)
Det underbara mötet (1949)

Roll:
De vita händerna : En dikt utan ord (1950)

Speaker:
Vart vill du rida hän? (1970)

Read more about the films at Svensk Filmdatabas (SE)

Published works

Solens brunn 1946 (diktsamling)
Dina händers ekon 1948 (d:o)
Båge av väntan 1950 (d:o)
Blodförmörkelse 1951 (lyrisk roman)
Sindhia 1954 (d:o)
En eld är havet 1956 (roman)
Kustlinje 1963 (dagboksroman)
Spegel under jorden 1982 (dikt-bildsamling)
Penelopes väv 1985 (d:o)
Strand för Isolde 1991 (d:o)
Nattens språk 1995 (d:o) (i urval av Lasse Söderberg)
Sindhia (nyutgåva) 2000
Dagboken 2011 (i urval av Birgitta Holm)
Birgitta Holms biografi “Rut Hillarp: poet och erotiskt geni” (2011).

Awards

Årets smalfilm för De vita händerna 1950

I would like to . . .

    ContactChange or add informationGet in touch with us

    Note:

    Nordic Women in Film treats any personal data submitted in the form according to GDPR regulations. Should these not be your own data, you are responsible for informing the person in question about processing of their data. Read more about our Privacy Policy here.

    Search in:
    Professional Directory or Articles