Dagmar Waldner (SE)

Författare, föreläsare och skådespelare. Född 1871 som Clara Mary Dagmar Andersson, avliden i Engelbrekts församling, Stockholm 1940.

1871 - 1940

Dagmar Waldner var den första i Sverige att skriva en bok om film, Filmen som kulturfaktor: en inblick i kinematografines värld (1915). Trots att det inte finns någon information om henne som person har hon lämnat efter sig ett imponerande avtryck med det hon åstadkommit under sina år. Bland annat var hon en aktiv föreläsare och författare som skrev ett flertal böcker och artiklar rörande diverse filmrelaterade ämnen. Speciellt engagerad var hon kring filmen som verktyg för utbildning och allmänbildning. Med detta ställde hon sig mot vulgariteter och opassande innehåll i film som hon ansåg negativt kunde påverka unga i biografen och lovordade därför filmcensurens relevans och nytta. Bland annat skrev hon i texten Biografuppfostran – Hemuppfostran (1924) hur filmen kan fungera som ett uppfostringsmedel om brukad på rätt sätt. I samtliga av Waldners texter hänvisar hon även flitigt till andra (mestadels utländska) artiklar och källor för att vidare uppmärksamma litteratur som enligt henne höll måtten för effektiv informering och utbildning i kinematografiska sammanhang. 

Dagmar var bibliotekarie för Svenska Kinematografiska sällskapet och hade mycket kontakt med bibliotek och filmforskare runt om i Europa. Den korrespondens som finns tillgänglig är artiga brev om huruvida filmrelaterade artiklar, tidskrifter, böcker och broschyrer hon eftersökt finns på dessa bibliotek. Med denna information skapade hon ett detaljerat biblioteksregister över allt från luftkonditionering i biografer till hur det skulle gå till att filma under vatten. Korten har delats in efter hennes egna kategorier som till exempel ”allmänbildning”, ”hygien” och ”teknik”. Hon skapade egna registerkort med det som fanns tillgängligt, gärna mer strukturerade papper, men ibland även återanvända inbjudningskort eller tillklippta anteckningsblad. Blandat med detta handskrivna register består en del av indexet av kort från The Library of Congress som Waldner beställt för 1,38 dollar.  

Utöver föreläsningar och skrivandet medverkade hon som skådespelare i filmen En vikingafilm år 1922 med Ragnar Ring som regissör. Ett filmspex i fem delar där Waldner spelar Odens gemål. Det går att läsa mer om filmen på Svensk Filmdatabas. 

Lovisa Iwanowski (2023)

Basic info

Main profession: Author
Born: 1871
Died: 1940
Active: 1915-1924

Published works

Filmen som kulturfaktor: en inblick i kinematografiens värld (1915)
Innebär amatörkinematografien en lösning av skolkinematografifrågan? (1915)
Biografen – strykpojken: negation och reformer (1918)
Hur skall en biografreform kunna bli effektiv? (1918)
Är biograflitteraturen värd vårt intresse? Referat av nyare filmkritisk litteratur (1919)
Den skolmässiga lärofilmen en verklighet i Tyskland (1920)
Filmen: dess framställning, inspelning och förevisning (1921)
Något om kinematografisk litteratur (1921)
Biografuppfostran – hemuppfostran (1924)

I would like to . . .

    ContactChange or add informationGet in touch with us

    Note:

    Nordic Women in Film treats any personal data submitted in the form according to GDPR regulations. Should these not be your own data, you are responsible for informing the person in question about processing of their data. Read more about our Privacy Policy here.

    Search in:
    Professional Directory or Articles