Åslaug Krokann Berg (NO)

Norsk filmregissør og billedkunstner. Født i 1968. Har først og fremst arbeidet som videokunstner.

Åslaug Krokann Berg er født og oppvokst i Gausdal, men bor i Oslo. Hun har arbeidet som videokunstner siden midt på 1990-tallet.

Hennes virksomhet innbefatter installasjoner, performance og scenografi. Hun har vært representert på en rekke gallerier og på videokunstfestivaler, og har samarbeidet med musikere, fotografer og andre kunstnere. Hun har også vært lærer og sensor, hatt flere verv og har skrevet artikler og utredninger om videokunstfeltet.

I sine videoer har Krokann Berg særlig vært opptatt av temaer som tid og minner. Hennes videoer kan sees som uttrykk for en bekymring overfor vår tids sneverhet og grensesetting, og et ønske om å utvide oppfatningene av virkeligheten. Hennes arbeider viser ofte til det ukjente, flyktige og kanskje truende.

Trond Olav Svendsen

Basic info

Main profession: Director
Born: 1968
Active: 1995-

Filmography

Regi (video):
Blindefangeren (2015)
Sorgesanger (2014)
Voggesang for død far (2014)
Utenfor tiden (2013)
Er vi her ennå? (2012; sammen med Helle Storvik)
mind games (2010)
Small People (2008)
Narrenes skip (2007)
Innocent when you dream (2006)
We who don’t (2003)
Songen om Balder (2002)
Aniara (2001)
The Birds (1999)
Den bakvende visa (1999)
Suddenly last summer (1999)
Reality bites between the fights (1998)
Familien (1998)
Arne (1998)
Mannen og måken (1998)
The storm (1997)
The cranes (1997)
Zoo Story (1996)
Hide and seek (1995)

I would like to . . .

    ContactChange or add informationGet in touch with us

    Note:

    Nordic Women in Film treats any personal data submitted in the form according to GDPR regulations. Should these not be your own data, you are responsible for informing the person in question about processing of their data. Read more about our Privacy Policy here.

    Search in:
    Professional Directory or Articles