Anna-Sophie Langfeldt (NO)

Script, produksjonsleder og produksjonsassistent. Født 1923, død 2014.

1923 - 2014

Anna-Sophie Langfeldt var opprinnelig bibliotekar og arbeidet blant annet ved Det Norske Instituttet i Roma. I voksen alder kom hun inn i filmbransjen og var script på en rekke norske spillefilmer på 1980-tallet, blant annet At dere tør! (1980), Den grønne heisen (1981) og Mio min Mio (1987). De siste yrkesaktive årene hadde hun en rekke oppdrag som produksjonsleder, produksjonsmedarbeider og script i NRK. Hun er mor til filmklipperen Inge-Lise Langfeldt.

Basic info

Main profession: Continuity/Script Supervisor
Born: 1923
Died: 2014
Active: 1978-1994

Filmography

Script:
Sommerbåten (TV: 1992)
Thomas, Thomas (TV: 1989)
Vill, villere, villaveien (TV: 1988)
Mio, min Mio (1987)
Høvdingen (1984)
Carl Gustav, gjengen og parkeringsbandittene (1982)
Den grønne heisen (1981)
Sølvmunn (1981)
Zeppelin (1981)
At dere tør -! (1980)

Produksjonsledelse:
Tungekysset (TV: 1988)
Hvem har bestemt -! (1978)

Awards

Kulturdepartementets pris til eldre kunstnere, 1998.
Æresmedlem av Norsk Filmforbund.

I would like to . . .

    ContactChange or add informationGet in touch with us

    Note:

    Nordic Women in Film treats any personal data submitted in the form according to GDPR regulations. Should these not be your own data, you are responsible for informing the person in question about processing of their data. Read more about our Privacy Policy here.

    Search in:
    Professional Directory or Articles