Alva Lundin (SE)

Konstnär och text- och förtextdesigner till över 500 filmer 1920-1960. Född 1889, bortgången 1972.

1889 - 1972

Alva Lundin (född Alva Lindbohm) var konstnär och engagerades av Svensk Filmindustri som mellantextdesigner till Herr Arnes pengar (1919). Året därpå, då hon gjorde mellantexterna till Mauritz Stillers Erotikon (1920), bidrog hon med sina eleganta textvinjetter till denna films ryktbarhet och klassikerstatus som modernt ironisk kärlekskomedi. Hon fortsatte att arbeta för SF som mellantext- och förtextdesigner och blev en av de flitigaste och minst kända filmarbetarna i svensk filmhistoria. När ljudfilmen kom blev förtexterna mer strömlinjeformade och mer genremässigt anpassade, vilket reducerade förtextdesignerns konstnärliga möjligheter. Förtexterna var generellt sett utformade med sirlig text på kartonger som övertonades eller rullades neråt och Alva Lundins förtexter följde ofta den mallen.

Under 1940-talet börjar förtexterna att lämna kartongstadiet och tilläts ett större konstnärligt svängrum. Detta märks t.ex. i Hasse Ekmans Banketten (1948) och i Ingmar Bergmans Törst (1949) där förtexterna läggs direkt på en rörlig bild. Ibland kunde förtexterna även skapa en kommentar till den kommande filmen, som i Alf Sjöbergs Fröken Julie (1951).

Alva Lundin har kallats “nestorn bland svenska filmkalligrafer” och hon arbetade med i stort sett alla verksamma regissörer under studioerans storhetstid. Hon anlitades även av de flesta av dåtidens verksamma filmbolag, som t.ex. Terrafilm, Sandrews och Nordisk Tonefilm. Hon var oerhört produktiv och mellan 1919 och 1960 skapade hon förtexter åt närmare 500 långfilmer, plus ett stort antal informations- och dokumentärfilmer. I Alva Lundins imponerande meritlista återfinns de flesta av den svenska filmens klassiker, som Gustaf Molanders En stilla flirt (1934) och Intermezzo (1936), Gustaf Edgrens Driver dagg faller regn (1946), Hasse Ekmans Fram för lilla Märta (1945) och Flicka och hyacinter (1950), Arne Mattssons Hon dansade en sommar (1951) samt Ingmar Bergmans Gycklarnas afton (1953).

Ingmar Bergman, som hade svårt för de traditionella förtexterna, anlitade Alva Lundin endast till fyra av sina långfilmer. Dock gav han Alva Lundin ansvaret för designen av de nio reklamfilmer som han gjorde för tvålmärket Bris 1951-1953. Alva Lundins sista film som förtextdesigner var 1960 för kortfilmen Nybyggarna i Faxälven, en dokumentärfilm om bäverbeståndet i Ångermanland.

Mikaela Kindblom (2011)

Basic info

Main profession: Title Designer
Born: 1889
Died: 1972
Active: 1919-1960

Filmography

Över 500 filmer, här listas de som nämns i den biografiska texten.

Förtextdesigner:
En stilla flirt (1934)
Intermezzo (1936)
Fram för lilla Märta (1945)
Driver dagg faller regn (1946)
Banketten (1948)
Törst (1949)
Flicka och hyacinter (1950)
Fröken Julie (1951)
Hon dansade en sommar (1951)
Gycklarnas afton (1953)

Textdesigner:
Herr Arnes pengar (1919)
Erotikon (1920)
Boman på utställningen (1923)
Mälarpirater (1923)
Gösta Berlings saga/del I (1924)
Gösta Berlings saga/del II (1924)
Damen med kameliorna (1925)
Flickan i frack (1926)
Drottningen av Pellagonien (1927)
Spökbaronen (1927)
Hans Kungl. Höghet shinglar (1928)
Parisiskor (1928)
Svarte Rudolf (1928)
Synd (1928)
Ådalens poesi (1928)
Rågens rike (1929)
Charlotte Löwensköld (1930)

Read more about the films at Svensk Filmdatabas (SE)

I would like to . . .

    ContactChange or add informationGet in touch with us

    Note:

    Nordic Women in Film treats any personal data submitted in the form according to GDPR regulations. Should these not be your own data, you are responsible for informing the person in question about processing of their data. Read more about our Privacy Policy here.

    Search in:
    Professional Directory or Articles