Om

Nordic Women in Film är en kunskapsbank och inspirationskälla om kvinnor i svensk film. En samling namnposter, aktuella porträtt, fördjupande artiklar, intervjuer, filmklipp och nyheter som verkar för att sprida kunskap och medvetenhet om kvinnors professionella insatser på filmens område, i ett historiskt perspektiv och i samtiden.

Vi fokuserar på att förmedla en i stora stycken okänd historia, den om kvinnors roll och betydelse i filmhistorien. Filmhistorien, som vi känner den, domineras av män. I filmens barndom fanns det relativt gott om kvinnliga filmarbetare, i både kreativa och administrativa funktioner. Med ljudfilmen blev de tydligt färre. Även om det funnits pionjärer och solitärer i de följande decennierna, skulle det dröja ända till 1970-talet innan kvinnliga regissörer tog plats på bredare front. Det är helt enkelt dags att lyfta fram de kvinnliga filmskaparna och filmarbetarna, ge kvinnors berättelser och yrkeskompetens genom den svenska filmhistorien dess rättmätiga plats och att titta närmare på filmer och insatser som glömts, negligerats – eller kanske sablats ned av en manlig kritikerkår.

Vår ambition är att skriva om – och skriva om – den rörliga bildens historia ur ett feministiskt perspektiv i Norden, med start i Sverige. Vi vill berika filmhistorien, fylla i luckor och låta fler vara med och skapa den i framtiden.

Vem tycker du ska ta plats i filmhistorien? Vem har inspirerat dig som filmskapare? Hör av dig till oss och berätta: nordicwomeninfilm@filminstitutet.se

Illustrationerna (där porträttbild saknas) är gjorda av Siri Hagerfors.

Bakgrund 

Det nordiska kvinnolitteraturprojektet, ett samlingsverk i fem band om kvinnliga nordiska författare, utgjorde den ursprungliga inspirationen till Nordic Women in Film. Tove Torbiörnsson, dokumentärfilmare, filmkonsulent och, vid sin bortgång 2015, avdelningschef på Filminstitutet, tog iativet till webbplatsen.

Satsningen är en del av Filminstitutets jämställdhetsarbete.

(För mer info om hur sidan är uppbyggd, se FAQ.)

Ansvarig utgivare

för nordicwomeninfilm.com är Jannike Åhlund, jannike.ahlund@filminstitutet.se

Kan jag bidra?

Självklart och gärna! Både med tips om kvinnor som du tycker bör ha en namnpost eller om du vill bidra med mer info om de som redan finns där. Vi är också glada för tips om annat material du skulle vilja se på nordicwomeninfilm.com. Använd formuläret nedan eller maila!


  Contribute with information!

  Have we missed a person? Can you contribute additional information about the presented women? Let us know!

  Note:

  Nordic Women in Film treats any personal data submitted in the form according to GDPR regulations. Should these not be your own data, you are responsible for informing the person in question about processing of their data. Read more about our Privacy Policy here.

  Search in:
  Professional Directory or Articles